top of page
Opningstider

OPNINGSTIDER

PÅL
VOSS: mandag, onsdag og fredag
DALE: tirsdag og torsdag

HILDE
VOSS: tirsdag og torsdag

Bestill time online eller ta kontakt på 
telefon/sms: 994 93 001/467 94 145 eller
e-post: post@lindsethkiropraktikk.no

PRISAR

 

Fyrstegongskonsultasjon: 780,-

Behandling: 580,-

Funksjonell testing og rettleiing: 980,- 

Om oss
pål profil.jpg

PÅL KRISTIAN LINDSETH

Medlem av Norsk Kiropraktorforening

Eg er utdanna ved Anglo European College of Chiropractic (AECC) i England og vart autorisert kiropraktor i 2011. Etter turnusteneste i Åsane/Norheimsund og åtte gjevande og lærerike år hjå Voss Kiropraktorkontor, var tida moden for å starte eigen praksis.

 

Eg har lang erfaring med å behandle kvardags- og idrettsrelaterte plager og lidingar i muskel og skjelett. Eg er opptatt av å hjelpe pasientar i akutte fasar, sikre pasientsentrerte behandlingsplanar og samtidig formidle førebyggande øvingar tilpassa den enkelte for å unngå tilbakevendande plagar.

Som kiropraktor har eg full tilvisings- og sjukemeldingsrett. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor utan tilvising frå lege.

Eg ser fram til å hjelpa deg!

340849186_950683995972364_3803813338460620668_n.jpg

HILDE HAMRE

Eg var ferdig utdanna i 2016 ved Anglo European College of Chiropractic (AECC) i England. Etter utdanninga har eg jobba i klinikk i Bergen sentrum, Åsane, Arna og Voss. I 2020-2022 var eg i tillegg ein del av eit nyoppstarta behandlingstilbod i Øystese kalla Helse i Hardanger. Der gjennomførte me 4-dagers konsentrert behandlingstilbod for pasientar med langvarige ryggplager.

 

Eg behandlar muskel- og skjelettplager i bevegelsesapparatet, anten det er langvarige plager i rygg eller nakke, idrettsskader, hovudverk eller plager ved graviditet. Eg tilbyr heiltheitleg tilrettelegging med ein kombinasjonen av trening, øvingar og behandling, slik at det passar inn i kvardagen din. Kiropraktoren har full tilvisings- og sjukemeldingsrett, noko som gjer oss til ein del av primær helsetenesta i Noreg.

OM KIROPRAKTIKK

Kiropraktorutdanninga er ei femårig masterutdanning med eitt påfølgande turnusår. Kiropraktorar er offentleg godkjent (autorisert) helsepersonell med sjølvstendig diagnose- og behandlaransvar. Kiropraktorar fungerer som primærkontakt i fyrstelinjetenesta med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidingar.​

  • Facebook
  • Instagram
  • E-post
  • Telefon
Om kiropraktikk

FYRSTEGONGSKONSULTASJON

Grundig undersøking for å vurdere behov for behandling og utarbeide behandlingsplan.

Tid: 40 min

780,-

BEHANDLING

Behandling tilpassa dine behov og anbefalt behandlingsplan. Kan inkludere ulike teknikkar.

580,-

FUNKSJONELL TESTING

OG RETTLEIING

Test av muskelstyrke, mobilitet og stabilitet for å gje førebyggande øvingar, råd og rettleiing.

Tid: 60 min

980,-
Tenester

TENESTER

bottom of page